ტრენერები

გიორგი დათუკიშვილი


გიორგის 2013 წელს მიღებული აქვს ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი ინფორმატიკაში, 2019 წლიდან გახლავთ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრი“-ს პროფესიულ და უმაღლეს განათლების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტი, წიგნი "Excel-ის 100 ამოცანა დამწყებთათვის“ და არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, 2005-2017 წლბში მუშაობდა „კავკასიის უნივერსიტეტში“ სხვადასხვა წამყვან პოციებზე. იგი არის სხვადასხვა უნივერისიტეტების მოწვეული ლექტორი, გიორგის აქვს 20+ წლიანი ტრენინგების მართვის გამოცდილება, არის ტრენერთა ასოციაციის წევრი და პრეზიდენტის ღირსების ორდენის მფლობელი განათლებაში შეტანილი წვლილისთვის.