ექსელი სკოლის მოსწავლეებისთვის

405.00 
კურსის დაჯავშნის დეტალები
აქტიური
+

იხილეთ სილაბუსი

ტრენინგი მოიცავს ექსელის ყველა მახასიათებლისა და ფუნქციონალის შესწავლას საკმაოდ მაღალ დონეზე, მარტივი ფუნქციებიდან კომპლექსურ ოპერაციებამდე

შესწავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს:

ტრენინგის გავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს მონაცემების დამუშავებას და მისთვის სასურველ სახემდე მიყვანას, რთული ფუნქციების გამოყენებას, კომპლექსური ფორმულების დაწერას, ცხრილებიდან მისთვის სასურველი ინფორმაციის მიღებას, მონაცემების ვიზუალიზაციას და მაქსიმალურად კომპაქტურად წარმოჩენას და რაც მთავარია საშუალება ექნება ეს ცოდნა გამოიყენოს უშუალოდ საქმეში, რადგან ბევრი განსხვავებული ამოცანის გარჩევის შემდეგ ჩამოუყალიბდება აზროვნება ამ მიმართულებით და შეძლებს ადაპტირდეს უკვე მისთვის აქტუალურ ამოცანებზე.

ვისთვის არის განკუთვნილი: ტრენინგი განკუთვნილია, 12 წლის ზემოთ სკოლის მოსწავლეებისთვის

ტრენერი: ნიკა გურასპიშვილი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 24 საათი (12 შეხვედრა)

ტრენინგის თარიღი: 1-ლი ოქტომბრიდან 17 დეკემბრის ჩათვლით, ყოველ შაბათს

ტრენინგის ჩატარების დრო: 11:00 - 13:00 

მონაწილეთა რაოდენობა: არაუმეტეს 15 მონაწილე

Description

იხილეთ სილაბუსი

ტრენინგი მოიცავს ექსელის ყველა მახასიათებლისა და ფუნქციონალის შესწავლას საკმაოდ მაღალ დონეზე, მარტივი ფუნქციებიდან კომპლექსურ ოპერაციებამდე

შესწავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს:

ტრენინგის გავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს მონაცემების დამუშავებას და მისთვის სასურველ სახემდე მიყვანას, რთული ფუნქციების გამოყენებას, კომპლექსური ფორმულების დაწერას, ცხრილებიდან მისთვის სასურველი ინფორმაციის მიღებას, მონაცემების ვიზუალიზაციას და მაქსიმალურად კომპაქტურად წარმოჩენას და რაც მთავარია საშუალება ექნება ეს ცოდნა გამოიყენოს უშუალოდ საქმეში, რადგან ბევრი განსხვავებული ამოცანის გარჩევის შემდეგ ჩამოუყალიბდება აზროვნება ამ მიმართულებით და შეძლებს ადაპტირდეს უკვე მისთვის აქტუალურ ამოცანებზე.

ვისთვის არის განკუთვნილი: ტრენინგი განკუთვნილია, 12 წლის ზემოთ სკოლის მოსწავლეებისთვის

ტრენერი: ნიკა გურასპიშვილი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 24 საათი (12 შეხვედრა)

ტრენინგის თარიღი: 1-ლი ოქტომბრიდან 17 დეკემბრის ჩათვლით, ყოველ შაბათს

ტრენინგის ჩატარების დრო: 11:00 - 13:00 

მონაწილეთა რაოდენობა: არაუმეტეს 15 მონაწილე

Attachments

სილაბუსი - ექსელი სკოლის მოსწავლეებისთვის (სილაბუსი-ექსელი_სკოლის_მოსწავლეებისთვის.pdf, 174 Kb) [გადმოწერა]