ფინანსური მოდელირება ექსელში

490.00 
კურსის დაჯავშნის დეტალები
აქტიური
+

ტრენინგის მიზანია, მსმენელებს გააცნოს აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და მოდელირების დროს წარმოშობილი საკითხების გადაჭრის გზები ექსელის გამოყენებით.        

შესწავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს:

  • ანგარიშგებისთვის საჭირო დამხმარე ინფორმაციის გაანგარიშებას, დამხმარე ფაილების აწყობას;
  • ბუღალტრული პროგრამიდან ამოღებული ინფორმაციის საფუძველზე ფინანსურიანგარიშგებისაწყობას;
  • ისტორიული ინფორმაციისა და სხვადასხვა დაშვებების საფუძველზე ფინანსურ მოდელირებას.

ვისთვის არის განკუთვნილი: ტრენინგი განკუთვნილია, როგორც დამწყები, ისე საშუალო დონის მონაწილეებისათვის

ტრენერინიკა ელიზბარაშვილი

ტრენინგის ხანგრძლივობა10 საათი (5 შეხვედრა)

ტრენინგის თარიღი: 6-20 დეკემბრის ჩათვლით, ყოველ ორშაბათსა და ხუთშაბათს

ტრენინგის ჩატარების დრო19:30 - 21:30 Online

მონაწილეთა რაოდენობაარაუმეტეს 15 მონაწილე

Description

ტრენინგის მიზანია, მსმენელებს გააცნოს აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და მოდელირების დროს წარმოშობილი საკითხების გადაჭრის გზები ექსელის გამოყენებით.        

შესწავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს:

  • ანგარიშგებისთვის საჭირო დამხმარე ინფორმაციის გაანგარიშებას, დამხმარე ფაილების აწყობას;
  • ბუღალტრული პროგრამიდან ამოღებული ინფორმაციის საფუძველზე ფინანსურიანგარიშგებისაწყობას;
  • ისტორიული ინფორმაციისა და სხვადასხვა დაშვებების საფუძველზე ფინანსურ მოდელირებას.

ვისთვის არის განკუთვნილი: ტრენინგი განკუთვნილია, როგორც დამწყები, ისე საშუალო დონის მონაწილეებისათვის

ტრენერინიკა ელიზბარაშვილი

ტრენინგის ხანგრძლივობა10 საათი (5 შეხვედრა)

ტრენინგის თარიღი: 6-20 დეკემბრის ჩათვლით, ყოველ ორშაბათსა და ხუთშაბათს

ტრენინგის ჩატარების დრო19:30 - 21:30 Online

მონაწილეთა რაოდენობაარაუმეტეს 15 მონაწილე