3 ექსპრეს კურსი

199.00 
კურსის დაჯავშნის დეტალები
აქტიური
+

ტრენინგი მოიცავს MS Excel-ის, MS PowerPoint-ისა და MS Word-ის ისეთ ფუნქციონალს, რომელიც დაგეხმარებათ ყოველდღიურ პროფესიულ საქმიანობაში

ტრენინგის მიზანი: მონაწილემ პროგრამების გამოყენებით შეძლოს ძირითადი მანიპულაციები და დახვეწოს არსებული პრაქტიკა

შესწავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს: განახორციელოს საოფისე პროგრამების როგორც საბაზისო, ასევე მაღალი დონის მოდიფიკაციები

ვისთვის არის განკუთვნილი ტრენინგი: ტრენინგი განკუთვნილია ნებისმიერი მომხმარებლისთვის

ტრენერები: გიორგი დათუკიშვილი, ნინო კახურაშვილი, თორნიკე კვინიკაძე

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 1 საათი

შეხვედრების რაოდენობა: 16 შეხვედრა

ტრენინგის ჩატარების დრო: 20:00-21:00

I კვირა:  MS Word ექსპრეს კურსი -  10-14 იანვარი 

II კვირა: MS Powerpoint ექსპრეს კურსი - 17-21 იანვარი 

III კვირა: MS Excel ექსპრეს კურსი - 24-29 იანვარი

Description

ტრენინგი მოიცავს MS Excel-ის, MS PowerPoint-ისა და MS Word-ის ისეთ ფუნქციონალს, რომელიც დაგეხმარებათ ყოველდღიურ პროფესიულ საქმიანობაში

ტრენინგის მიზანი: მონაწილემ პროგრამების გამოყენებით შეძლოს ძირითადი მანიპულაციები და დახვეწოს არსებული პრაქტიკა

შესწავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს: განახორციელოს საოფისე პროგრამების როგორც საბაზისო, ასევე მაღალი დონის მოდიფიკაციები

ვისთვის არის განკუთვნილი ტრენინგი: ტრენინგი განკუთვნილია ნებისმიერი მომხმარებლისთვის

ტრენერები: გიორგი დათუკიშვილი, ნინო კახურაშვილი, თორნიკე კვინიკაძე

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 1 საათი

შეხვედრების რაოდენობა: 16 შეხვედრა

ტრენინგის ჩატარების დრო: 20:00-21:00

I კვირა:  MS Word ექსპრეს კურსი -  10-14 იანვარი 

II კვირა: MS Powerpoint ექსპრეს კურსი - 17-21 იანვარი 

III კვირა: MS Excel ექსპრეს კურსი - 24-29 იანვარი