პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების საფუძვლები

990.00 
კურსის დაჯავშნის დეტალები
აქტიური
+

სილაბუსის ნახვა

ტრენინგი მოიცავს პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების სიღრმისეულ საფუძვლებს, რომელთა შესწავლის შედეგად მონაწილეს ექნება შესაძლებლობა გატესტოს სხვადასხვა ტიპის ციფრული პროდუქტები.

ტრენინგის მიზანია: სტუდენტს შეასწავლოს პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების საფუძვლები საერთაშორისო ტესტირების სერტიფიცირების ISTQB-ის სტანდარტების მიხედვით. კურსის ფარგლებში სტუდენტი სიღრმისეულად შეისწავლის ტესტირების პრინციპებს, მეთოდებსა და მიდგომებს, ასევე ტესტ დიზაინის ტექნიკებს და ტესტირებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. მიიღებს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, თუ როგორ უნდა გამოიყენონ ტესტირება პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

შესწავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს:

 • სწორად წარმართოს ტესტირების პროცესი ,
 • ტესტირებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის შექმნას,
 • ეფექტური ტესტ-ქეისების შედგენას,
 • სრულყოფილი bug-report-ის მომზადებას,
 • არსებული პროგრამული უზრუნველყოფის ანალიზს, ტესტირებას და მათში არსებული ხარვეზების აღმოჩენას სხვადასხვა ტესტირების ტიპების გამოყენებით,
 • გამოიყენოს შესაბამისი მეთოდები, მიდგომები და ტექნიკები ვებ-გვერდების, მობილური და დესკტოპ აპლიკაციების ტესტირებისას.

ვისთვის არის განკუთვნილი:

ტრენინგი განკუთვნილია როგორც დამწყები ასევე მოქმედი ტესტერებისთვის, ვინც დაინტერესებულია პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხით და ორიენტირებულია განვითარებაზე. ვისაც სურს გაეცნოს, როგორ ხდება სხვადასხვა ტიპის პროდუქტების ტესტირება.

ტრენერი: დარეჯან უსანეთაშვილი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 30 საათი (15 შეხვედრა)

ტრენინგის თარიღი: სექტემბერი (Online)

მონაწილეთა რაოდენობა: არაუმეტეს 15 მონაწილე

Description

სილაბუსის ნახვა

ტრენინგი მოიცავს პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების სიღრმისეულ საფუძვლებს, რომელთა შესწავლის შედეგად მონაწილეს ექნება შესაძლებლობა გატესტოს სხვადასხვა ტიპის ციფრული პროდუქტები.

ტრენინგის მიზანია: სტუდენტს შეასწავლოს პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების საფუძვლები საერთაშორისო ტესტირების სერტიფიცირების ISTQB-ის სტანდარტების მიხედვით. კურსის ფარგლებში სტუდენტი სიღრმისეულად შეისწავლის ტესტირების პრინციპებს, მეთოდებსა და მიდგომებს, ასევე ტესტ დიზაინის ტექნიკებს და ტესტირებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. მიიღებს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, თუ როგორ უნდა გამოიყენონ ტესტირება პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

შესწავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს:

 • სწორად წარმართოს ტესტირების პროცესი ,
 • ტესტირებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის შექმნას,
 • ეფექტური ტესტ-ქეისების შედგენას,
 • სრულყოფილი bug-report-ის მომზადებას,
 • არსებული პროგრამული უზრუნველყოფის ანალიზს, ტესტირებას და მათში არსებული ხარვეზების აღმოჩენას სხვადასხვა ტესტირების ტიპების გამოყენებით,
 • გამოიყენოს შესაბამისი მეთოდები, მიდგომები და ტექნიკები ვებ-გვერდების, მობილური და დესკტოპ აპლიკაციების ტესტირებისას.

ვისთვის არის განკუთვნილი:

ტრენინგი განკუთვნილია როგორც დამწყები ასევე მოქმედი ტესტერებისთვის, ვინც დაინტერესებულია პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხით და ორიენტირებულია განვითარებაზე. ვისაც სურს გაეცნოს, როგორ ხდება სხვადასხვა ტიპის პროდუქტების ტესტირება.

ტრენერი: დარეჯან უსანეთაშვილი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 30 საათი (15 შეხვედრა)

ტრენინგის თარიღი: სექტემბერი (Online)

მონაწილეთა რაოდენობა: არაუმეტეს 15 მონაწილე

Attachments

სილაბუსი (სილაბუსი-პროგრამული_უზრუნველყოფის_ტესტირების_საფუძვლები.pdf, 306 Kb) [გადმოწერა]