ინტერიერის დიზაინი

880.00 
კურსის დაჯავშნის დეტალები
აქტიური
+

იხილეთ სილაბუსი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 40 საათი (20 online შეხვედრა)

ტრენინგის თარიღი: 16 სექტემბრიდან 21 ნოემბრის, ყოველ ორშაბათსა და ხუთშაბათს, 19:30-21:30 საათებში

ტრენინგი მოიცავს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაზიარებას, კრეატიულად, მხატვრულად და ფუნქციურად გამართული სივრცის დაგეგმვისთვის.

შესწავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს:

ინტერიერის დიზაინი თვითგამოხატვის ერთ-ერთი ფორმაა, კურსი ხელს უწყობს შემოქმედებითობას,  ტრენინგის მონაწილე შეძლებს, საკუთარ იდეაზე დაყრდნობით, შეიმუშაოს კონცეფცია და განახორციელოს ის რეალურ დროსა და სივრცეში, ტექნიკური უნარების დახმარებით.

ვისთვის არის განკუთვნილი: 

ინტერიერის დიზაინის საბაზისოკურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც დაინტერესებულია ინტერიერის დიზაინის მხატვრული და ტექნიკური გადაწყვეტილებების ესთეტიურად, ჰარმონიულად და ფუნქციურად შერწყმის პრინციპების შეცნობით. სურვილი აქვს კარიერა დაიწყოს ან გააგრძელოს ამ სფეროში, შეისწავლოს ინტერიერის დიზაინი, პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით.

ტრენერი: თეკლა კალანდაძე

მონაწილეთა რაოდენობა: არაუმეტეს 15 მონაწილე

Description

იხილეთ სილაბუსი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 40 საათი (20 online შეხვედრა)

ტრენინგის თარიღი: 16 სექტემბრიდან 21 ნოემბრის, ყოველ ორშაბათსა და ხუთშაბათს, 19:30-21:30 საათებში

ტრენინგი მოიცავს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაზიარებას, კრეატიულად, მხატვრულად და ფუნქციურად გამართული სივრცის დაგეგმვისთვის.

შესწავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს:

ინტერიერის დიზაინი თვითგამოხატვის ერთ-ერთი ფორმაა, კურსი ხელს უწყობს შემოქმედებითობას,  ტრენინგის მონაწილე შეძლებს, საკუთარ იდეაზე დაყრდნობით, შეიმუშაოს კონცეფცია და განახორციელოს ის რეალურ დროსა და სივრცეში, ტექნიკური უნარების დახმარებით.

ვისთვის არის განკუთვნილი: 

ინტერიერის დიზაინის საბაზისოკურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც დაინტერესებულია ინტერიერის დიზაინის მხატვრული და ტექნიკური გადაწყვეტილებების ესთეტიურად, ჰარმონიულად და ფუნქციურად შერწყმის პრინციპების შეცნობით. სურვილი აქვს კარიერა დაიწყოს ან გააგრძელოს ამ სფეროში, შეისწავლოს ინტერიერის დიზაინი, პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით.

ტრენერი: თეკლა კალანდაძე

მონაწილეთა რაოდენობა: არაუმეტეს 15 მონაწილე