ფინანსური მოდელირება ექსელში

490.00 
კურსის დაჯავშნის დეტალები
აქტიური
+

ტრენინგი ამ ეტაპზე არაა გამოცხადებული

იხილეთ სილაბუსი

ტრენინგის მიზანია, მსმენელებს გააცნოს აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და მოდელირების დროს წარმოშობილი საკითხების გადაჭრის გზები ექსელის გამოყენებით.        

შესწავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს:

  • ანგარიშგებისთვის საჭირო დამხმარე ინფორმაციის გაანგარიშებას, დამხმარე ფაილების აწყობას;
  • ბუღალტრული პროგრამიდან ამოღებული ინფორმაციის საფუძველზე ფინანსური ანგარიშგების აწყობას;
  • ისტორიული ინფორმაციისა და სხვადასხვა დაშვებების საფუძველზე ფინანსურ მოდელირებას.

ვისთვის არის განკუთვნილი: ტრენინგი განკუთვნილია, როგორც დამწყები, ისე საშუალო დონის მონაწილეებისათვის

ტრენერინიკა ელიზბარაშვილი

ტრენინგის ხანგრძლივობა10 საათი (5 შეხვედრა)

მონაწილეთა რაოდენობაარაუმეტეს 15 მონაწილე

Description

ტრენინგი ამ ეტაპზე არაა გამოცხადებული

იხილეთ სილაბუსი

ტრენინგის მიზანია, მსმენელებს გააცნოს აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და მოდელირების დროს წარმოშობილი საკითხების გადაჭრის გზები ექსელის გამოყენებით.        

შესწავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს:

  • ანგარიშგებისთვის საჭირო დამხმარე ინფორმაციის გაანგარიშებას, დამხმარე ფაილების აწყობას;
  • ბუღალტრული პროგრამიდან ამოღებული ინფორმაციის საფუძველზე ფინანსური ანგარიშგების აწყობას;
  • ისტორიული ინფორმაციისა და სხვადასხვა დაშვებების საფუძველზე ფინანსურ მოდელირებას.

ვისთვის არის განკუთვნილი: ტრენინგი განკუთვნილია, როგორც დამწყები, ისე საშუალო დონის მონაწილეებისათვის

ტრენერინიკა ელიზბარაშვილი

ტრენინგის ხანგრძლივობა10 საათი (5 შეხვედრა)

მონაწილეთა რაოდენობაარაუმეტეს 15 მონაწილე

Attachments

სილაბუსი (სილაბუსი_-_ფინანსური_მოდელირება_ექსელში.pdf, 213 Kb) [გადმოწერა]