საავტორო კურსი MS Excel

590.00 
კურსის დაჯავშნის დეტალები
აქტიური
+

იხილეთ სილაბუსი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 15 საათი (6+2 პრაქტიკული შეხვედრა)

ტრენინგის თარიღი: 1-17 ივლისის ჩათვლით, ყოველ ორშაბათსა და ოთხშაბათს, 6 შეხვედრა

ტრენინგის ჩატარების დრო: 19:30 - 22:00

პრაქტიკული მეცადინეობა: 6 და 13 ივლისი, 11:00-13:00 საათი

ტრენინგი მოიცავს MS Excel-ის, როგორც საწყის ისე მაღალი დონის ფუნქციონალებს. მათი შესწავლის შედეგად ტრენინგის მონაწილეს ეძლევა Excel-ის გამოყენების უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების შესაძლებლობა, ყოველდღიურ პროფესიულ საქმიანობაში

ტრენინგის მიზანი: ტრენინგის მონაწილემ Microsoft Excel-ის გამოყენებით შეძლოს მონაცემების დამუშავება, სამუშაო ფაილის აგება, ანალიზი და ვიზუალიზაცია

შესწავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს:

  • სამუშაო ფაილის აგებას, ინფორმაციის სწორად შეყვანას და ფორმატირებას
  • ლოგიკური, სტატისტიკური ტექსტური და სხვა ფორმულების გამოყენებას
  • ფორმულების და ფუნქციების გამოყენებით ცხრილების შედგენას და მონაცემების დამუშავებას
  • დიდი მონაცემების ანალიტიკურ ცხრილად გარდაქმნას, დამუშავებას და ვიზუალიზაციას
  • სხვადასხვა ფაილებში ინფორმაციის შედარებას, გაერთიანებასა და დახარისხებას

ვისთვის არის განკუთვნილი: ტრენინგი განკუთვნილია, როგორც დამწყები, ისე საშუალო დონის მონაწილეებისათვის

ტრენერი: გიორგი დათუკიშვილი, Ph.D.

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: Online ან ადგილზე (პეტრე ქავთარაძის I შესახვევი, N10)

მონაწილეთა რაოდენობა: არაუმეტეს 15 მონაწილე

Description

იხილეთ სილაბუსი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 15 საათი (6+2 პრაქტიკული შეხვედრა)

ტრენინგის თარიღი: 1-17 ივლისის ჩათვლით, ყოველ ორშაბათსა და ოთხშაბათს, 6 შეხვედრა

ტრენინგის ჩატარების დრო: 19:30 - 22:00

პრაქტიკული მეცადინეობა: 6 და 13 ივლისი, 11:00-13:00 საათი

ტრენინგი მოიცავს MS Excel-ის, როგორც საწყის ისე მაღალი დონის ფუნქციონალებს. მათი შესწავლის შედეგად ტრენინგის მონაწილეს ეძლევა Excel-ის გამოყენების უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების შესაძლებლობა, ყოველდღიურ პროფესიულ საქმიანობაში

ტრენინგის მიზანი: ტრენინგის მონაწილემ Microsoft Excel-ის გამოყენებით შეძლოს მონაცემების დამუშავება, სამუშაო ფაილის აგება, ანალიზი და ვიზუალიზაცია

შესწავლის შემდეგ ტრენინგის მონაწილე შეძლებს:

  • სამუშაო ფაილის აგებას, ინფორმაციის სწორად შეყვანას და ფორმატირებას
  • ლოგიკური, სტატისტიკური ტექსტური და სხვა ფორმულების გამოყენებას
  • ფორმულების და ფუნქციების გამოყენებით ცხრილების შედგენას და მონაცემების დამუშავებას
  • დიდი მონაცემების ანალიტიკურ ცხრილად გარდაქმნას, დამუშავებას და ვიზუალიზაციას
  • სხვადასხვა ფაილებში ინფორმაციის შედარებას, გაერთიანებასა და დახარისხებას

ვისთვის არის განკუთვნილი: ტრენინგი განკუთვნილია, როგორც დამწყები, ისე საშუალო დონის მონაწილეებისათვის

ტრენერი: გიორგი დათუკიშვილი, Ph.D.

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: Online ან ადგილზე (პეტრე ქავთარაძის I შესახვევი, N10)

მონაწილეთა რაოდენობა: არაუმეტეს 15 მონაწილე

Attachments

სილაბუსი - MS Excel (MS_Excel_-_სილაბუსი.pdf, 245 Kb) [გადმოწერა]